Terug

2022 SwiRo

Laatste wijzigingen: 30 september 2022

e-mail: anet.roes@swiro.nl


Disclaimer

DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie wordt door SwiRo met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. SwiRo verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door SwiRo worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.


SwiRo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. SwiRo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van SwiRo opgenomen informatie en tarieven.


Verwijzingen naar sites die niet door SwiRo worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel SwiRo uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door SwiRo worden onderhouden wordt afgewezen.

Mocht u onjuistheden tegenkomen op de website, of suggesties hebben ter verbetering, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons (anet.roes@swiro.nl). U kunt ook gebruik maken van de optie Contact op de website.